Odpowiedzialnymi za organizację warsztatów są Beata i Michał Pielorzowie. Opiekę duchową podczas wyjazdu sprawuje ks. Karol Płonka. 

Więcej informacji i zapisy są na stronie www.przednamimalzenstwo.pl (zakładka "maleństwo").