Doradcy Życia Rodzinnego to katolicy świeccy, którzy służą rodzinie.

Są wśród nas lekarze, nauczyciele, katecheci, pielęgniarki, pedagodzy, psycholodzy. Ukończyliśmy diecezjalne studium rodziny lub studia Podyplomowe Nauk o Rodzinie. Jednak nieustannie się dokształcamy, aby sprostać coraz to nowym wezwaniom.

Podstawowym zadaniem Doradcy jest pomoc rodzinie poprzez poradnictwo specjalistyczne, dlatego nasze kompetencje są tak ważne.

W szczególny sposób angażujemy się w przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa. Prowadzimy nauki przedślubne z zakresu etyki małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wygłaszamy prelekcje na dniach skupienia dla narzeczonych, ale też i małżonków. Uczymy młodych ludzi dialogu.

Papież Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio wskazuje dwie drogi, którymi podążają małżonkowie. Jedna oparta na antykoncepcji, druga na znajomości fizjologii i zasad naturalnych metod planowania rodziny. Te dwie drogi wg Jana Pawła II wzajemnie się wykluczają i jest pomiędzy nimi przepaść większa i głębsza niż nam się pozornie wydaje. Chodzi tu o elementarną prawdę dotyczącą koncepcji osoby i płciowości ludzkiej. Poszanowanie rytmu naturalnego powoduje kształtowanie godności i wielkości człowieka wg zamysły Stwórcy. Chodzi więc o człowieka! Dlatego Doradcy niestrudzenie ukazują, promują, uczą zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa jako stylu życia, są często jedynymi osobami, którzy o tych sprawach mówią i dają pełną wiedzę. Trzeba ludziom przygotowującym się do małżeństwa tę drogę ukazać. Robimy to podczas indywidualnych spotkań z narzeczonymi.

Niektórzy kojarzą nas tylko z metodami naturalnymi. To wielkie uproszczenie. Aby zaproponować narzeczonym metody naturalne jako styl życia potrzeba długiej rozmowy, delikatności i zrozumienia.

Do parafialnych Poradni oprócz narzeczonych przychodzą różni ludzie, niektórzy oczekują konkretnej pomocy materialnej, jednakże najwięcej osób przychodzi po wsparcie moralne czy psychologiczne. Przychodzą osoby rozwiedzione, porzucone, uzależnione, zranione uczuciowo, z konfliktami sumienia, a także z konfliktami rodzinnymi czy małżeńskimi. Ostatnio częściej zgłaszają się rodzice, którzy nie radzą sobie z wychowaniem dzieci. Przychodzi też młodzież, która na zajęciach w szkole ma z nami kontakt. Młodzież szuka pomocy u osób spoza szkoły czy rodziny. Młodzi ludzie chcą się przed kimś otworzyć, potrzebują kogoś, kto ich zwyczajnie wysłucha, kto ma dla nich czas.

Doradcy Życia Rodzinnego nie są ludźmi, którzy mają na wszystko określone recepty. Dają przede wszystkim wsparcie, czas oraz odrobinę serca tym, którzy go potrzebują. Poprzez aktywne słuchanie pomagają odkryć przyczyny różnorodnych konfliktów, a także możliwości ich rozwiązywania. Nie narzucają sposobu rozwiązania problemu, ale pomagają to rozwiązanie wypracować. Nie występują w pozycji mistrza czy nauczyciela, wypełniają jedynie przykazanie miłości: “Będziesz miłował”.

Niektóre rozmowy w porani są bardzo trudne. Czasami możemy dać ludziom jedynie swój czas, czasami skierujemy do konkretnego specjalisty lub instytucji, która pomoże w rozwiązaniu problemu.

Potrzeba więc nieustannie ludziom zagubionym, skrzywdzonym, poranionym ukazywać ich godność i odbudowywać poczucie własnej wartości. Staramy się nieustannie podnosić człowieka i wskazywać im Boga.

Do zadań Doradców Życia Rodzinnego należy także wspieranie młodych ludzi w przygotowaniu do małżeństwa, bycie z nimi gdy przychodzą na świat ich dzieci, pojawiają się trudności, konflikty i problemy. Towarzyszenie im i wspieranie by nie czuli się osamotnieni. Przywracać rodzinom nadzieje.

Doradcy angażują się również w szkołach. Niektórzy prowadzą zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Wygłaszają też różnego rodzaju prelekcje dla młodzieży na zaproszenie nauczycieli lub kapłanów.

Ważne są też spotkania z Rodzicami, zwłaszcza młodzieży przygotowującej się go bierzmowania.

Niektórzy prowadzą “Szkoły dla rodziców”.

W wielu parafiach we współpracy z kapłanami Doradcy angażują się w organizację “Dnia świętości życia”, rekolekcji dla młodzieży oraz w inne akcje parafialne. W ostatnim czasie Doradcy włączyli się w organizację przy parafiach “Przygotowania bliższego do małżeństwa” dla młodzieży. Niektórzy prowadzą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i katechetów dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przedstawiłam jedynie kilka – najważniejszych zadań Doradcy Życia Rodzinnego. Kierowałam się własnym doświadczeniem, jak również innych Doradców, z którymi współpracuję.

Posługa Doradcy Życia Rodzinnego nie jest łatwa! Zadań zaś coraz więcej. Wielu z nas ma własne rodziny, które przede wszystkim nas potrzebują. Pogodzić to wszystko często nie jest łatwo. Czas pracy w Poradniach wielokrotnie się wydłuża w oczekiwaniu na osoby potrzebujące naszej pomocy. Jednak mamy świadomość, że w dzisiejszych czasach ludzie pracują coraz dłużej, a zatem jeśli nie poświęcimy swojego czasu na oczekiwanie na nich nie przyjdą wcale.

Trwajmy więc służąc rodzinie!

Opracowała:
Elżbieta Kranz – dekanalny Doradca Życia Rodzinnego

Najnowsze

24 kwiecień 2024

Pożegnania nieprzywitanych

Spotkanie dla rodziców po stracie...

24 kwiecień 2024

Droga Nadziei

Duszpasterstwo Małżeństw zaprasza na...

17 styczeń 2024

Wierni - Warszaty dla małżeństw

... rekolekcje wyjazdowe w Skrzatuszu

08 maj 2024

Ruszają zapisy do nowej edycji studium DŻR !

 Chcesz zostać Doradcą życia rodzinnego?

24 kwiecień 2024

Jubileusze Małżeńskie 2024

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza...

23 październik 2023

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

Program Komisji Duszpasterstwa KEP - materiały 2023/2024 dla rodzin.