„Ryzykując zbytnie uproszczenie możemy powiedzieć, że żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodziny ze względu na brak perspektyw na przyszłość. A ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również oni są odwodzeni od założenia rodziny. W niektórych krajach, wielu ludzi młodych „często odkłada ślub z powodu problemów ekonomicznych, problemów z pracą bądź ze studiami. Czasem są to inne motywy, takie jak wpływ ideologii, które pomniejszają znaczenie małżeństwa i rodziny, doświadczenie niepowodzenia innych małżeństw, na które oni nie chcą się narażać, strach przed czymś, co uważają za zbyt wielkie i święte, ułatwienia socjalne i korzyści ekonomiczne wypływające z tytułu konkubinatu, czysto emocjonalna i romantyczna koncepcja miłości, obawa przed utratą wolności i niezależności, odrzucenie czegoś pojmowanego jako instytucjonalne i biurokratyczne.
Musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które by nam pomogły w poruszeniu najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, miłości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem i męstwem wyzwania małżeństwa.”
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 40.


„(…) trzeba pomóc młodym ludziom w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Powinni oni mieć możliwość poznania atrakcyjności pełnej jedności, która uwzniośla i udoskonala społeczny wymiar życia, przyznaje seksualności jej najwspanialszy sens, a jednocześnie promuje dobro dzieci i daje im najlepsze warunki dla ich dojrzewania i wychowania.”
Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 205.


Zachęcamy osoby żyjące w tzw. „wolnych związkach” do udziału w kursach przedmałżeńskich. W Archidiecezji Katowickiej wszystkie kursy prowadzone są metodą dialogową i mają na celu: wzajemne poznanie się przyszłych małżonków, podjęcia decyzji co do własnej przyszłości, przybliżenie wartości małżeństwa sakramentalnego. Udział w tychże naukach, umożliwi lepsze poznanie siebie samego i drugiej osoby, wzajemnych oczekiwań, pozwoli zobaczyć siebie w kontekście dalszego wspólnego życia.

Bliższe informacje w zakładce „nauki przedślubne”.

Najnowsze

21 październik 2021

Beatyfikacja ks. Jana Machy

20 listopada 2021 r., godz. 10.00 

13 październik 2021

Różaniec dla Rodzin

Zapraszamy do rodzinnego odmawiania różańca

15 wrzesień 2021

Rekolekcje w Koniakowie

Zapraszamy do Koniakowa na rekolekcje dla małżeństw i związków niesakramentalnych

23 czerwiec 2021

Warsztaty psychologiczne

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności małżonków na warsztaty psychologiczne

22 luty 2021

Rok Rodziny Amoris Laetita

Rok Rodziny Amoris Laetitia jest inicjatywą papieża Franciszka, skierowaną do wszystkich rodzin...

19 luty 2021

Jubileusze małżeńskie 2022

Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się 22 maja 2022 r.